donderdag 09.07

Grote stedelijke Citytrainer Certificaten Uitreiking

Methode Citytrainer bij voor sport en cultuur geborgd

  • Overig

‘s-Hertogenbosch – 29 juni 2015 – Op donderdag 9 juli krijgen zo’n 60 Citytrainers, jong en wat minder jong , maar allemaal met een passie voor sport en/of cultuur, hun Citytrainer Certificaat uitgereikt. De avond start om 19:00 uur bij Muzerije in ’s-Hertogenbosch en eindigt zo rond 22.30 uur. In aanwezigheid van familie, genodigden en wethouder Jos van Son laten zij zien wat zij met Citytrainer leerden en wat deze ervaring voor hen betekent.

Citytrainer is een participatie methode van de gemeente ’s-Hertogenbosch met als doel jongeren en volwassenen enthousiast te maken om vrijwillig sport en culturele activiteiten te bedenken, organiseren en uit te voeren. Maar liefst 290 jongeren en volwassenen zijn in Den Bosch al opgeleid tot Citytrainer. Citytrainers gaan vaak aan de slag in hun wijk of vereniging of helpen mee bij sportieve en culturele evenementen. Ken jij een Citytrainer die het Certificaat gaat krijgen en wil je hierbij aanwezig zijn? Aanmelden kan via Facebook Citytrainer ‘s-Hertogenbosch. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Neem contact op met Sheila Huijs – Driessen tel. 06 – 54 35 36 95.

Een uitgebreid programma
In samenwerking met Muzerije wordt voor het eerst de uitreiking georganiseerd voor zes groepen Citytrainers van de trainingen Stedelijk( 2x), Volwassenen, Voortgezet Onderwijs, Verenigingen en Cultuur. 60 Citytrainers zullen zich deze avond presenteren, workshops geven en hun Certificaat in ontvangst nemen. De avond bestaat uit 4 onderdelen.

• Het programma start om 19.00 uur bij de Muzerije (Adres: Hinthamerstraat 74, 5211 MR in ’s-Hertogenbosch); Wethouder Jos van Son is hierbij aanwezig en zal o.a. de nieuwe website van Citytrainer ’s-Hertogenbosch lanceren;
• Vanaf 19.45 uur laten de Citytrainers zien wat zij tijdens de training hebben geleerd door actieve presentaties en workshops in kleine groepen. De Citytrainers hebben hier hard voor gewerkt en zullen zich van hun beste kant laten zien aan hun familie en genodigden. Ook Wethouder Jos van Son komt langs om mee te doen;
 

• De officiële Certificaten uitreiking start rond 21:00 uur, dit gebeurt in 2 groepen;
• Wanneer iedereen het Certificaat heeft getekend komt iedereen samen om te proosten op alle nieuwe Citytrainers in het Atrium;
• De avond wordt in stijl afgesloten met een lied, een stadsdichter ….’wie zal het zeggen?’, dat is een nog een verrassing.

Waarom deze Citytrainer interventie?
We hebben te maken met een veranderende rol van een gemeente die zich meer richt op kerntaken en in ons gemeentelijk beleid staat de wijk steeds vaker centraal. Tegelijkertijd merkt de gemeente al langere tijd dat inwoners zelf aangeven betrokken te willen worden, bijvoorbeeld via het sportbuurtwerk, bij het organiseren van activiteiten. Het is belangrijk om goed te luisteren en voor draagvlak bij inwoners te zorgen en hen actief te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen.

De Citytrainers methode ‘Ik Train Mijn Stad’ richtte zich altijd al succesvol op jongeren en volwassenen met een passie voor sport om zo participatie via het organiseren en begeleiden van sportactiviteiten in de eigen leefomgeving te bevorderen. Zij weten immers zelf het beste wat werkt, waar behoefte aan is. Vorig jaar draaiden we al de pilot Citytrainer Cultuur om zo ook andere doelgroepen te kunnen betrekken. Nu is de lesmethode en werkwijze Citytrainer geborgd en onderdeel van het participatiebeleid bij de gemeente ’s-Hertogenbosch binnen sport en cultuur. De Citytraining ’Ik Maak Mijn Stad’ is door Muzerije verder doorontwikkeld, zij verzorgen deze training en bieden praktijkervaring aan bij de bekende culturele evenementen van onze stad.


Citytrainer ‘life changing’ door meer zelftrouwen en netwerk opbouwen
Citytrainer zet nog steeds in organisatie skills, (sociale) vaardigheden en het met elkaar in contact brengen van inwoners. Zo wordt het voor inwoners mogelijk om initiatieven op te starten en kan de gemeente daar een andere rol in nemen. Tegelijkertijd worden leden van verenigingen of culturele instellingen (praktijkbegeleiders in de interventie) getraind om deze Citytrainers op coachende wijze bij hun initiatieven te ondersteunen en een meer vraaggericht aanbod in hun verenigingen of culturele instelling tot stand te brengen.