zaterdag 19.03 zondag 19.06

Bosch Open Expo (B.O.E.)

  • Beeldend

Bosch Open Expo is een diverse en verrassende collectie hedendaagse kunst geïnspireerd op het werk en leven van Jheronimus Bosch. Op acht locaties in ’s-Hertogenbosch is vanaf 19 maart 2016 deze unieke tentoonstelling te zien.

Bosch als inspiratiebron
Bosch Open Expo is de grootste tentoonstelling in de geest van Jheronimus Bosch die samen is gesteld door open inschrijving. Honderden kunstenaars en amateurs hebben hun kunstwerken aangemeld. In november 2015 zijn deze werken geselecteerd door een breed samengestelde en deskundige jury.

Expositie in de stad
De locaties waar de Bosch Open Expo wordt tentoongesteld hebben volgens hun eigen criteria kunstwerken geselecteerd. De twee grote Bosche musea werken mee aan de totstandkoming van de Bosch Open Expo. Het Stedelijk Museum
’s-Hertogenbosch is gastcurator bij de Willem II Fabriek en Het Noordbrabants Museum richt de tentoonstellingsruimte in het stadskantoor van de gemeente
’s-Hertogenbosch in.

Locaties
De Bosch Open Expo (B.O.E.) start op 19 maart 2016 op verschillende locaties in
’s-Hertogenbosch. Op zowel openbare- als reguliere tentoonstellingsplekken zijn de kunstwerken te bezichtigen. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Kruithuis, Kunsthal Boschveld, Kunstlocatie Würth, Museum Slager, Muzerije, het Stadskantoor gemeente ’s-Hertogenbosch en de Willem II Fabriek worden de kunstwerken geëxposeerd. 

B.O.E. bij Muzerije
Muzerije gaat graag samenwerkingen aan met verschillende partijen waaronder professionals uit de beeldende kunstsector. Hierbij biedt Muzerije aan allerlei spannende culturele evenementen een podium, zo ook aan Bosch Open Expo. Het veelzijdige pand met een rijke monumentale historie is uitermate geschikt om beeldende kunst volledig tot zijn recht te laten komen.

Jeroen Boschhuis
Bijzonder detail is dat het pand in 1965 de naam Jeroen Boschhuis kreeg. Niet omdat de wereldberoemde Bossche schilder hier heeft gewoond, maar omdat hier het idee ontstond om een tentoonstelling te organiseren met zijn werken. Helaas was de tentoonstelling in 1967 uiteindelijk te zien in het Noordbrabants Museum. Maar de bijnaam voor het pand is altijd gebleven. 

Nu, bijna 50 jaar later, krijgen we een herkansing om het prachtige pand volledig in de ban te laten zijn van Jeroen Bosch.

Bij de tentoonstelling verschijnt de catalogus met daarin de B.O.E. collectie. Deze catalogus is op locatie tegen betaling te verkrijgen.

Per locatie verschillen de openingstijden, duur en entree van de expositie. Kijk voor deze en overige informatie op www.boschopenexpo.nl.