Dit is Muzerije

NAWOORD

Nu je aan het eind van dit verslag over 2016 bent gekomen, heb je vast een goed beeld gekregen van de activiteiten van Muzerije. Eerlijk gezegd hopen we dat we je hebben verrast en verbaasd.

Verrast, omdat we steeds weer horen dat mensen niet weten dat Muzerije zo veel doet. Niet zo vreemd; heel veel van onze waardevolle activiteiten vinden immers niet plaats in onze prachtige panden in de Hinthamerstraat en Schilderstraat, maar op scholen en in de wijken. En ook omdat niet alle diensten die we verlenen voor iedereen van toepassing zijn, en daardoor niet automatisch bij iedereen bekend.

Verbaasd, omdat naast de activiteiten die Muzerije zelf uitvoert er heel veel wordt gedaan met en door huisgenoten, zzp’ers en samenwerkingspartners. Gezamenlijk geven we vorm en inhoud aan onze culturele opdracht op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie.

De missie van Muzerije luidt ‘Leren, (mee)maken en verbinden!’ Wij zijn ervan overtuigd dat we ook in 2016 in staat zijn geweest deze missie volop te realiseren. Prachtige resultaten die tot stand zijn gekomen door de onophoudelijke inzet van een klein team van gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers.

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een prettige en goed functionerende samenleving. Het team van Muzerije is ook in 2017 weer volop bezig de veelheid van diensten van Muzerije en haar partners nog verder op de kaart te zetten en uit te breiden. En daarmee onze samenleving nog beter te maken.

De heer T.J.E. de Veer
Directeur-bestuurder