Schaduw en Licht

In het Community Art-project Schaduw en Licht verbindt Muzerije een specifieke vraag van wijkbewoners met kunst en cultuur. De bewoners van de wijk ’t Zand Noord West ondervinden regelmatig problemen door verkeersoverlast, drugsdealers, auto-inbraken en zwerfvuil. Daarom ontwikkelen bewoners op eigen initiatief verbeteringen in de wijk. Voor de herinrichting van de Boschveldweg werkt een klankbordgroep samen met Muzerije aan een karakteristiek lichtplan: Schaduw en Licht. Een spraakmakend project waarin community art invloed krijgt op de herinrichting van de wijk.

Verlichte ideeën
Muzerije betrok de organisatie Wave of Tomorrow om inspirerende computeranimaties te maken van het bestratingsvoorstel met verschillende lichtideeën. Buurtbewoners kregen bij de heropening van de Willem II Fabriek de gelegenheid om te reageren op de voorstellen. Dat leverde weer allerlei nieuwe ideeën op vanuit de wijk. Inmiddels is er een concreet plan van aanpak opgesteld voor de verlichting en het groen. Samen zorgen zij voor meer veiligheid en sfeer in de Boschveldweg. De klankbordgroep werkt aan een begroting en voert gesprekken met de gemeente en andere partijen voor de realisatie van Schaduw en Licht. Muzerije begeleidt dit proces vanuit haar expertise en haar netwerk in het culturele veld.

Partners en sponsors
Schaduw en Licht is een community art-project met steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch en sponsoring van Muzerije, Brabant Wonen, Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant, Community Art Brabant en Willem II Fabriek.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling kunst & cultuur via 073-614 10 84 of vul onderstaand formulier in. 

Meer weten? Neem contact met ons op!