Bezuinigingen cultuur

vrijdag 9 oktober 2015

Wellicht heeft u al vernomen dat het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch een bezuinigingsvoorstel heeft gedaan. Helaas ontkomt ook cultuur niet aan bezuinigingen. In het voorstel is ook Muzerije specifiek genoemd. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat dit betekent voor onze dienstverlening aan u. Een terechte vraag. Op korte termijn betekent het zeer zeker niets. U mag van ons verwachten dat we onze dienstverlening op dezelfde professionele wijze voortzetten als u van ons gewend bent.

Om te kunnen inschatten wat het op langere termijn betekent weten we nog niet. De bezuinigingen gaan pas in 2019 in. Tot die tijd zullen nog vele gesprekken volgen en (andere) keuzes worden gemaakt.

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Heeft u vragen, stel ze dan gerust.