Inspraakbijeenkomst raadscommissie

donderdag 15 oktober 2015

Eerder hebben we je geïnformeerd over het bezuinigingsvoorstel dat het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft gedaan. Gisteren heeft algemeen directeur Theo de Veer tijdens de vergadering van de raadscommissie van de inspreekmogelijkheid gebruik gemaakt om het standpunt van Muzerije duidelijk te maken.

Via deze link is de tekst, zoals Theo deze gisteren heeft ingesproken, terug te lezen. Muzerije wil graag iedereen bedanken voor de steun in welke vorm dan ook. Het was mooi om te ervaren dat velen ook daadwerkelijk tijd konden vrijmaken om bij de inspreeksessies aanwezig te zijn. Dat heeft onze boodschap alleen maar versterkt.