Citytrainer Noodopvang één van de duurzame culturele projecten voor vluchtelingen in Brabant

vrijdag 1 juli 2016

Het pilotproject ‘Citytrainer Noodopvang’ wordt door Mest Magazine aangehaald als een van de duurzame culturele projecten voor vluchtelingen in Brabant.

Dit voorjaar is bij de noodopvang van het COA in Rosmalen de pilot Citytrainer voor Asielzoekers gestart. Het project is een samenwerking tussen ’S-PORT, Muzerije, COA en gemeente ’s-Hertogenbosch. Het belangrijkste doel van deze Citytrainer pilot is om asielzoekers enthousiast te maken, te motiveren en in beweging te brengen om culturele en sportieve activiteiten te organiseren voor zichzelf en hun medebewoners. Daarnaast maken de asielzoekers kennis met het culturele veld en het aanbod van de diverse instellingen in de stad.

Muzerije, centrum voor amateurkunst en cultuureducatie, werkt sinds 2 jaar nauw samen ’S-PORT volgens de Citytrainer methodiek. Citytrainer geeft vorm aan de doelstelling van Muzerije om meer bewoners van de stad in aanraking te brengen met en deel te laten nemen aan cultuur; jong volwassenen, scholieren en nu ook (tijdelijke) bewoners van de noodopvang. De Citytrainer methode zet mensen in hun kracht; niet hun afkomst, verleden of problemen staan centraal, maar hun interesses en talenten. Niet alleen creatieve competenties worden aangesproken, maar ook het vermogen om hun eigen talenten te herkennen en te laten groeien, voor een groep te staan, te presenteren, feedback te ontvangen, om samen te werken en zelfstandig (kleine) activiteiten te organiseren.

Het project Citytrainer Noodopvang bestaat uit een training van 7 bijeenkomsten, een culturele wandeling door de stad, kennismaking met verschillende creatieve en sportieve activiteiten (bijv. een muziekworkshop), het opdoen van 15 uur praktijkervaring bij culturele organisaties en het uitvoeren van een eindopdracht (zelf een workshop of presentatie verzorgen aan medebewoners). 

Tijdens het traject maakten deelnemers samen muziek, er werd geluisterd naar en gedanst op muziek uit verschillende culturen, theater gemaakt en uiteindelijk door de deelnemers zelf verschillende workshops aangeboden (dans, muziek, presentaties over de eigen cultuur).

Ook na afloop van de training houden Muzerije en ’S-PORT contact met de Citytrainers. De projectleiders van Citytrainer helpen de asielzoekers om hun weg te vinden binnen de stad en brengen ze in contact met professionals van instellingen en evenementen. Op die manier wordt het voor de Citytrainers eenvoudiger om culturele instellingen aan te spreken wanneer zij iets willen leren, organiseren of bijdragen aan de stad. En omgekeerd weten organisaties de bewoners van de noodopvang beter te bereiken wanneer zij hun input of bijdrage kunnen gebruiken. De asielzoekers dragen zo net als alle andere Citytrainers bij aan creatieve, actieve en sociale stad.

Citytrainer Cultuur werkt samen met verschillende instellingen en evenementen in de stad zoals Jazz in Duketown, De Bibliotheek, Effect Festival, Jongerencentrum De Poort en Academie voor Beeldvorming. Ook Muzerije zelf is praktijkervaringsplaats; de asielzoekers hielpen al mee bij de open dag, een hiphop evenement en een aantal activiteiten van Studi073, het jongerenplatform van Muzerije.
Website: www.citytrainersdenbosch.nl en www.muzerije.nl.

Foto: SoowPictures