Community Art project ‘Schaduw en Licht’ opgenomen in Inspiratiegids voor Lokaal Beleid

donderdag 22 december 2016

Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten, delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken.

Het zijn bestuurders en ambtenaren met onder andere zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid in hun portefeuille. 

Zij hebben ervaren dat kunst en cultuur een beweging op gang kunnen brengen die op hun beleidsterrein effect sorteert, waaronder preventie, zelf regie en participatie voor burgers.

De gids is uitgegeven door het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst). Ons project staat op bladzijde 16 beschreven. Lees verder meer interessante informatie in de gids via deze link.