Brede Bossche scholen

Een Afrikaans gezegde luidt: “It takes a whole village to raise a child”. Vanuit die gedachte heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch in bepaalde stadsdelen Brede Bossche Scholen (BBS) opgezet. Want de BBS is niet zomaar een school in een groot gebouw, maar een brede school met heel veel extra’s – voor kinderen én voor de buurt. Ook na schooltijd is er altijd wel iets te doen.

Zeven keer anders
In totaal telt Den Bosch zeven BBS’en die allemaal verschillend zijn. Een BBS sluit namelijk aan bij de specifieke behoeftes van de wijk. Wijkbewoners worden actief betrokken bij de voorbereidingen, uitvoering en het in stand houden van de BBS. Zo helpt de BBS om een wijk prettiger en veiliger te maken en tegelijkertijd krijgt de gemeenschap op een positieve manier invloed op de ontwikkeling van een kind.

Kansen vergroten
De BBS vergroot ontwikkelingskansen van de kinderen door de educatieve achterstand aan te pakken. Vanzelfsprekend ligt het accent in de BBS op het onderwijs van kinderen tussen 0 en 13 jaar. In totaal zijn er 24 partners aangesloten – van welzijnsorganisatie tot kinderopvang. Zij concentreren zich samen op vijf speerpunten: leesbevordering; opvoedingsondersteuning en volwasseneneducatie; sport, spel en bewegen; kunst- en cultuureducatie en ICT. Babel treedt in dit verband op als expert op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie.

Onder schooltijd en daarna
Wij werken intensief samen aan schoolprojecten met theater, muziek, dans, literatuur en beeldende kunst die aansluiten bij actuele thema’s zoals Kinderboekenweek, seksuele voorlichting, natuur- en milieueducatie en de Hart-voor-je-wijk-week. Voor groep 7 en 8 is er bijvoorbeeld het Kinderfilmfestival, waar leerlingen zelf films maken. Met Klup Up organiseert Babel samen met andere partners ook een naschools programma. Voor de getalenteerde leerlingen zoeken we naar verdiepend aanbod. Dat kan privéles zijn of een extra workshop. Babel moedigt kinderen aan om zich aan te sluiten bij amateurverenigingen in de wijk. Daarbij onderhouden we nauw contact met het Jeugdcultuurfonds, zodat de financiën de ontwikkeling van het kind niet in de weg staan.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling kunst & cultuur via 073-680 29 00 of vul onderstaand formulier in.

Meer weten over Brede Bossche Scholen? Neem contact met ons op!