Onderwijsactiviteiten

Bekijk alle Onderwijsactiviteiten

Over onderwijsactiviteiten

Steeds meer scholen ontdekken de meerwaarde van spelenderwijs leren. Met grote projecten zoals Klas-en-Kunst en de activiteiten in Brede Bossche Scholen boekt Babel prachtige resultaten waar kinderen en jongeren leren, (mee)maken en verbinden. Zodoende groeit Babel uit tot culturele partner van scholen, kindcentra en kinderopvang. En dat is fantastisch, want uit onderzoek blijkt dat kunsteducatie wezenlijk bijdraagt aan de individuele ontplooiing en talentontwikkeling van kinderen en jongeren.

Breed bereik
Kinderen verdienen de kans om te ontdekken hoeveel kunstvormen er zijn en waar hun passie ligt. Daarom organiseert en coördineert Babel vanuit alle kunstdisciplines activiteiten voor het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). Dat doen we tijdens en ná schooltijd. Op deze manier bereiken we jaarlijks zo’n 4.500 Bossche kinderen en jongeren.

Leerdoelen en maatwerk
Babel zorgt dat haar aanbod aansluit bij de vastgestelde leerdoelen voor kunstzinnige oriëntatie. Dat maakt dat je een lessenserie of workshop prima eenmalig kunt inzetten, maar ook een project kunt opnemen als duurzaam cultuurprogramma op school. Een gepassioneerde flamencomiddag of flink uit je dak met breakdance? Een ochtend vol digitale fotografie of je eigen portret bewerken in vier lessen? Een theaterproject van één dag met je hele school of in groep 8 een musical maken? Babel levert steevast maatwerk. Van kennismaking met muziek, dans, theater en beeldende kunst tot verdiepende projecten.

Voor iedereen
Van beginner tot gevorderde. Voor denker en doener. Voor leerling en leerkracht: Babel is er voor iedereen. Dus ook voor nieuwkomers op school die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. En voor leerlingen die speciaal onderwijs volgen. Babel heeft veel ervaring met bijzondere doelgroepen. We geven op dit gebied zelfs advies aan leerkrachten en interne cultuurcoördinatoren (ICC-ers). We bieden workshops aan zoals train-de-trainer en we organiseren activiteiten die ideaal zijn voor onder andere teambuilding.

Meer informatie
Heb je vragen, wil je meer weten over maatwerk? Een van onze projectleiders komt graag naar je toe om de mogelijkheden te bespreken.

Babel is aangesloten bij Babelnet, het netwerk voor kunst- en cultuureducatie. Hier delen Bossche scholen en culturele instellingen hun kennis en ervaringen met elkaar.