Historie

Muzerije is gevestigd in een pand met een monumentale historie. In 1477 waren het nog drie woonhuizen die in de loop der tijd zijn samengevoegd tot één complex. Steeds veranderde de functie: van Bisschoppelijk Paleis tot Paleis van Justitie en van commandeurswoning met kazerne tot meisjeslyceum. Stichting Muzerije exploiteert en beheert dit gemeentelijk pand sinds 1986. Daarmee is het – na het stadhuis – het grootste openbare gebouw in
's-Hertogenbosch van vóór 1800.

Voorlopers Muzerije
Op initiatief van de gemeenteraad kwam er in 1963 een muziekschool aan de Hinthamerstraat. De muziekschool zette zelf al een succesvolle balletafdeling op. Verschillende verbouwingen aan het pand volgden en allerlei mede-gebruikers losten elkaar af – van de Volksuniversiteit tot de Bossche fotoclub. Verder huurden koren, orkesten en toneelverenigingen er repetitieruimtes. Hele generaties Bosschenaren kwamen sindsdien naar de Hinthamerstraat voor Filmhuis Jeroen, voor lezingen en toneeluitvoeringen, concerten en exposities.

Jeroen Boschhuis
In 1965 kreeg het pand de naam Jeroen Boschhuis. Niet omdat de wereldberoemde Bossche schilder hier heeft gewoond, maar omdat hier het idee ontstond om een tentoonstelling te organiseren met zijn werken. Hoewel de panelen uiteindelijk in 1967 te zien waren in het Noordbrabants Museum is de bijnaam voor het pand altijd gebleven.

Fusie
Om financiële redenen fuseerden De Artistieke Schuit ‘Centrum voor Kunstzinnige Vorming’ en de ‘Stedelijke Muziekschool
's-Hertogenbosch Muziek en Dans’ in 1986. Onder het personeel werd een wedstrijd uitgeschreven voor een naam voor het nieuwe instituut. Rembrandt Gerlach, oud-docent van de muziekschool, won met zijn naam: De Muzerije.

Ruimtegebrek
Aanvankelijk zou De Muzerije op twee locaties actief zijn: als vanouds in het Jeroen Boschhuis aan de Hinthamerstraat én in het voormalige Sint-Janslyceum. Die laatste locatie was bestemd voor alle ‘rumoerige’ activiteiten. Alleen maakte het lyceum uiteindelijk plaats voor een parkeergarage en dus bleef alleen de Hinthamerstraat over als locatie. Aanhoudend ruimtegebrek leidde tot het besluit om de binnenplaats te overkappen. Zo werd een nieuwe ontmoetingsruimte geboren.

Latere fusies en reorganisatie
De Muzerije nam in 1998 de activiteiten van amateur-theaterschool Picos over. Hiermee kwam ook het monument ‘Bank van Leening’ in de Schilderstraat onder de hoede van De Muzerije. Een jaar later volgde ook nog de fusie met Stichting Kei uit Rosmalen. De Bank van Leening werd in 2007 ingrijpend verbouwd. Vervolgens was het monument aan de Hinthamerstraat aan de beurt voor een verbouwing en renovatie. In beide gevallen met een spetterend resultaat. Desondanks onderging De Muzerije in 2013 een forse reorganisatie. In 2015 schrapt De Muzerije het lidwoord uit de naam en blijft Muzerije over. Net als de kernformatie die inmiddels met nieuw elan aan de weg timmert om amateurkunst en cultuureducatie toegankelijk te houden voor iedereen in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Wil je meer weten over de historie van onze panden? Loop dan de monumentenroute van Muzerije. Met deze route in de hand maak je een wandeling door het gebouw en wordt je gewezen op allerlei historische feiten en wetenswaardigheden. Het boekje is gratis verkrijgbaar op onze locatie aan de Hinthamerstraat, of te downloaden via deze link.