Over Muzerije /

Partners

Bureau Babel

Bureau Babel is het stedelijk bureau voor cultuureducatie in ’s-Hertogenbosch. We werken samen binnen verschillende projecten, zoals voor het basisonderwijs aansluitend bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en De Uitlok en Sjokdag voor het voortgezet onderwijs.

Kijk voor meer informatie op: www.bureaubabel.nl.