Over Muzerije /

Partners

Welzijn Divers

Muzerije heeft veel samenwerkingsverbanden met Welzijn Divers. In projecten als Voor Talent Wordt Geklapt en Citytrainers werd en wordt samengewerkt als het gaat om cultuuraanbod voor jongeren. In de Brede Bossche Scholen is er veel contact met de wijkwerkers en ook voor de verstrekking van de wijkvouchers en de doorontwikkeling van culturele wijkprojecten met bewoners zijn de wijkpleinen van belang voor onze organisatie.

Kijk voor meer informatie op: www.divers.nl.