Over Muzerije /

Partners

Kanteel Kinderopvang

Binnen de Brede Bossche Scholen is Kanteel convenantpartner van Muzerije en ontstaat er vanzelfsprekend uitwisseling van verschillende projecten. Maar ook voor de buitenschoolse opvang op de verschillende locaties in de stad heeft er onlangs een succesvol pilotproject plaatsgevonden. Dit biedt weer nieuwe mogelijkheden om in de toekomst de kwaliteit van het cultuuraanbod in het naschoolse traject te versterken.

Kijk voor meer informatie op: www.kanteel.nl.