Raad van toezicht & medewerkers

Stichting Muzerije is een onafhankelijke stichting die wordt geleid door de directeur-bestuurder, Theo de Veer. Deze is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het bestuur van de stichting. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht waarmee minimaal vier keer per jaar wordt vergaderd.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Rita van de Wouw, voorzitter;
Bram Beliën, secretaris;
Rints Spierings, lid;
Jacques Peeters, lid.

De leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.